Wzrost podatków jest różny w zależności od kategorii budynków i gruntów. W przypadku budynków mieszkalnych stawka wzrosła o 100%, a w przypadku gruntów tzw. pozostałych aż o 281%. Szczegóły przedstawiliśmy na poniższych wykresach.

Władze gminy w opublikowanym dziś materiale na swojej stronie internetowej tłumaczą podwyżkę koniecznością zrekompensowania zmniejszonych wpływów do budżetu z tytułu PIT i CIT. Mowa również o rosnących cenach energii i wynagrodzeń.

- Obecnie nasze podatki są bardzo zbliżone (różnica 1 grosza na m2) do poziomu podatków sąsiednich gmin - Janikowa, Pakości, czy miasta Inowrocławia. Rada Gminy podjęła trudną decyzję, jednak jedyną możliwą, z pełną odpowiedzialnością za dalsze funkcjonowanie i rozwój naszej społeczności - czytamy na stronie gminy.

W części sołectw na terenie gminy odbyły się zebrania, na których mieszkańcy wyrażali sprzeciw wobec podwyżkom. Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej przygotował projekty uchwał w tej sprawie, które mają zostać poddane pod obrady na sesji rady gminy.