Dotychczasowe stawki opłat za przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy były na niezmienionym poziomie od 2013 r. Po tym, jak rząd niedawno znowelizował ustawę Prawo o ruchu drogowym, dał zielone światło sejmikom województw na ustalenie własnych, ale nieprzekraczających maksymalnych stawek, opłat.

W województwie kujawsko-pomorskim takie zmiany właśnie wprowadzono i kandydaci na kierowców za podejście do egzaminu już płacą więcej. Mowa o wszystkich ośrodkach ruchu drogowego w regionie, również w oddziale bydgoskiego WORD-u w Inowrocławiu.

Samorząd województwa argumentuje konieczność podwyżek tym, że ośrodki ruchu generują straty. Według wstępnych danych za 2022 rok mowa o stracie na poziomie 2 mln 705 tys. zł. Wyższe opłaty za egzaminy nie dadzą dodatniego wyniku finansowego, ale mają podreperować budżety WORD-ów. Dodatkowe pieniądze, jak czytamy w uchwale, mogłyby zostać przeznaczone na podwyżki dla pracowników, działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy inwestycje.


Stary cennik

przed


Nowy cennik

po