Ratusz poinformował nas, że administrator tężni otrzymał już wyniki badań, jednak nie wykazały one, co jest przyczyną zabarwienia koryta. Powstała natomiast pewna hipoteza dotycząca zabarwienia niecki inowrocławskiej tężni.

img-20230128-103505-1

- Według naszej opinii, opartej na obserwacji, przyczyną zabarwienia mogły być pozostałości owoców tarniny, która owocuje od października do grudnia. Wytwarza one kuliste pestkowce o ciemnoniebieskiej skórce, przypominające nieco owoce borówki. Nadmieniamy, że zabarwienie występowało tylko w tej części tężni, która była wyłączona, ze względu na prace remontowe, więc nie mogła to być solanka. Podczas jednej z wizji lokalnych przeprowadzonych na terenie tężni solankowej, można było zauważyć duże ilości wiązek tarniny oraz przyciętych resztek, które spoczywały we wspomnianych nieckach. Jak tarnina została uprzątnięta, kolor się nie pojawiał, stąd nasze wnioski - informuje Leszek Sienkiewicz, członek zarządu Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Trwające prace związane z oczyszczeniem niecki spowodowały wyłączenie obiegu solanki.