Obecnie trwa nabór na trzy szkolenia zawodowe tj. "Grafik komputerowy”, "Prowadzenie obsługi biura” oraz "Tworzenie witryn internetowych”. - Do udziału mogą zgłaszać się osoby pracujące, bezrobotne oraz bierne zawodowo – w tym uczące się, które ukończyły 18. r.ż. Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny – mówi Natalia Filipiak z Fundacji Ekspert-Kujawy.

- Z uwagi na to, że do udziału w kursach zgłaszają się zarówno osoby pracujące jak i bezrobotne, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom realizujemy wymienione wcześniej szkolenia w systemie dziennym – od poniedziałku do piątku lub weekendowym. Staramy się aby każda z zainteresowanych osób znalazła dogodny dla siebie termin oraz system realizacji zajęć – mówi Anna Lizik z Fundacji Ekspert-Kujawy.

Największą korzyścią z udziału w danym szkoleniu jest zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Ogromną zaletą jest również to, że każdy uczestnik, który z wynikiem pozytywnym zda egzamin kończący szkolenie, otrzyma rozpoznawalny w całej Polsce certyfikat jakości VCC. Certyfikat ten potwierdza zdobyte kwalifikacje, jest wystawiany w języku angielskim, a do niego dołączony jest suplement w języku polskim. Dodatkowo podczas szkoleń uczestnicy mają do dyspozycji catering kawowy oraz obiadowy każdego dnia szkolenia. Osoby dojeżdżające na szkolenia spoza Inowrocławia mogą ubiegać się również o zwrot kosztów dojazdu.

Fundacja zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu pod numerem telefonu: 694 980 368, mailowo: szkolenia@ekspert-kujawy.pl, bądź osobiście w siedzibie fundacji w Inowrocławiu, przy ulicy Dubienka 2, pierwsze piętro, pokój nr 10.

wsp_modul