To słowa jednego z mieszkańców ulicy Henryka Górnego w Mątwach, który opisał nam problem i przesłał powyższe zdjęcia.

- Droga ta była wielokrotnie utwardzona i poprawiana. Jak widać na załączonych zdjęciach, efektu nie ma. Firma z Inowrocławia, która to robiła nasypała jakiegoś dziadostwa zamiast normalnego kamienia, w związku z tym po opadach deszczu robi się maziste błoto, które niszczy nam samochody oraz podjazdy na posesje. Z informacji z urzędu wynika, że ta firma miała czas do września 2022 roku, aby to poprawić, ale tego nie zrobiła do tej pory - pisze nasz internauta.

Untitled-11

- Wstyd kogoś zaprosić do domu, bo po wyjściu z auta ludzie mają tak brudne buty, że aż nam jest wstyd. Bardzo prosimy o interwencję w urzędzie, gdyż uważamy, że za te pieniądze można zrobić drogę o wiele lepiej. Nie wymagamy, żeby nam wylano asfalt, bo wiemy dobrze, że jest bardzo dużo ulic, dróg i chodników w Inowrocławiu do naprawy, ale chcemy normalnie jeździć - dodaje czytelnik.

Zapytaliśmy inowrocławski ratusz o szczegóły na temat ulic Henryka Górnego i Emmonsa. Poniżej odpowiedzi nadesłane przez Adrianę Szymanowską, rzecznika ratusza, na nasze trzy pytania.

1. Jaki materiał został użyty do tymczasowego wyrównania ww. dróg?

Do budowy dróg gruntowych zostało użyte kruszywo łamane.

2. Czy sposób wyrównania i użyty materiał jest zgodny z warunkami i wytycznymi określonymi przez Miasto Inowrocław?

Sposób wykonania prac oraz użyty materiał, został określony w postępowaniu przetargowym.

3. Kiedy nastąpi ponowna naprawa nawierzchni ww. dróg i w jaki sposób zostanie wykonana?

W pierwszym kwartale br. przeprowadzony zostanie przegląd gwarancyjny, który pozwoli ocenić stan nawierzchni oraz ustalić zakres ewentualnych prac.