- Pomieszczenie przeznaczone dla potrzeb funkcjonowania wirtualnej strzelnicy oraz zaplecze techniczno-gospodarcze umiejscowione zostały w piwnicy budynku szkolnego w pobliżu istniejącej już strzelnicy pneumatycznej z odrębnym wejściem - informuje Artur Kisielewicz, specjalista ds. współpracy z mediami w starostwie powiatowym.

Użytkownikami wirtualnej strzelnicy będą uczniowie "Kazika", a także ci z innych szkół. Uczniowie szkół prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa korzystać będą ze strzelnicy w ramach m.in. zajęć programowych oraz dodatkowych.

IMG_8825

aaaa

- W ramach projektu przeprowadzono prace adaptacyjno-remontowe dwóch pomieszczeń, zaplecza techniczno-gospodarczego strzelnicy oraz pomieszczenia, w którym funkcjonuje wirtualna strzelnica, montaż stanowisk strzeleckich oraz zakup i montaż wyposażenia wirtualnej strzelnicy, na którą składają się m.in. zestaw komputerowy, projektor, kamera, głośnik, drukarka, specjalistyczne oprogramowanie, broń treningowa działające w systemie blow-back, zasilanie green-gaz i repliki broni zasilane elektrycznie - dodaje Artur Kisielewicz.

To drugi tego typu obiekt uruchomiony w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu inowrocławskiego. W 2021 r. wirtualną strzelnicę otwarto w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.

wsp_modul