Skarbnik Powiatu Beata Zimon-Plaskota przedstawiła szczegółowe założenia tego projektu i poinformowała, że prognozowane dochody w 2023 roku wynoszą ponad 223 miliony złotych. Planowane wydatki budżetu to natomiast kwota ponad 234 milionów złotych, z czego około 12,3 miliona stanowią wydatki majątkowe. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano m.in.: budowę domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - 7,8 mln zł, przebudowę dróg powiatowych na terenach popegeerowskich - 2 mln zł, konserwację domu rodziny Jana Kasprowicza - 1,3 mln zł, wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej - 600 tys. zł, dofinansowanie dostawy instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 170 tys. zł, modernizację systemu grzewczego DPS w Parchaniu - 160 tys. zł. Przewidziano też środki na dwa projekty unijne: Cyfrowy Powiat - 105 tys. zł oraz poprawę dostępności architektonicznej w budynkach starostwa - 67,5 tys. zł.

powiat

Jeśli chodzi o wydatki, to najwięcej środków zaplanowano na oświatę - 86 mln zł, pomoc społeczną 40 mln zł, administrację publiczną 33,2 mln zł, rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze 17 mln zł, transport i łączność 14 mln zł, edukacyjną opiekę wychowawczą 12 mln zł, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 11,6 mln zł. Planowany deficyt wyniesie 11,5 mln zł.

powiat1

- Budżet na 2023 rok zawiera wszystkie niezbędne wydatki, które posiadają źródła ich finansowania. Podstawowym źródłem finansowania tego budżetu są środki własne powiatu. Dochody przyjęte do budżetu ustalone zostały zgodnie z wytycznymi ministra finansów i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - mówiła skarbnik Beata Zimon-Plaskota. - Dziękuję służbom finansowym, komisji finansów i wszystkim radnym za ciężką pracę nad budżetem. Dzięki temu budżet zawiera realne dochody i niezbędne wydatki, które winny zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek powiatu inowrocławskiego - oceniła starosta Wiesława Pawłowska.

Ostatecznie radni przyjęli uchwałę budżetową. Za było 18 radnych. Przeciwko było 5 radnych PiS.