Awarie wodociągowe zdarzają się w Inowrocławiu dość często. Te poważne, które skutkują zmniejszeniem ciśnienia wody w kranach lub całkowitym jej brakiem to rzadkość, ale sytuacje, gdy ekipy wodociągów pracują w pasach drogowych usuwając mniejsze usterki, to widok znacznie częściej spotykany. Tylko w 2017 roku pod inowrocławskimi ulicami awarie usuwano 90 razy, a do połowy września tego roku - około 50 razy.

Po każdych tego typu pracach konieczne jest odtworzenie uszkodzonego fragmentu nawierzchni jezdni. Spytaliśmy zarządców dróg, czy w ich ocenie takie odtworzenia wykonywane są w należyty sposób. Zdaniem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji jakość tych prac jest dobra, a ewentualne usterki są na bieżąco usuwane.

- Nasze Przedsiębiorstwo ma zawarte umowy z firmami zewnętrznymi specjalizującymi się w robotach z zakresu drogownictwa na dokonywanie napraw nawierzchni drogowych po awariach usuwanych na miejskiej sieci wodociągowej. Jeśli zaś chodzi o Pana pytanie dotyczące naszego zdania na temat jakości prowadzonych prac odtworzeniowych oświadczamy, że ogólnie jakość ich jest dobra. Mogą występować pewne niedociągnięcia w przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym oraz przy dużym natężeniu ruchu (zwłaszcza ciężkich pojazdów). W takich przypadkach wszelkie usterki są na bieżąco usuwane - mówi nam Adam Bugowski, mistrz działu sieci wod.-kan. w PWiK.

- Odnosząc się do kwestii odtworzenia części nawierzchni jezdni w wyniku awarii, nie zawsze w naszym uznaniu były wykonywane należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną i ww. zarządzeniem - przyznaje Adam Bąkowski, z Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu. - Dlatego w przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu uchybień lub nieprawidłowości były na bieżąco korygowane przez wykonawcę działającego na zlecenie PWiK Sp. z o.o. Ponadto dokonywane są przeglądy roczne w ramach gwarancji i wskazywane miejsca do ewentualnej poprawy - dodaje nasz rozmówca.

- W przypadku awarii wodociągu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zgłasza do zarządcy drogi awarię w pasie drogowym. Po zakończeniu awarii ma obowiązek przywrócenia nawierzchni do stanu poprzedniego, a następnie zgłoszenia do odbioru. Po otrzymaniu zgłoszenia następuje odbiór wykonanych robót przez pracownika wydziału dróg i transportu. W przypadku, gdy inspektor ma uwagi do wykonanych robót wyznacza termin usunięcia wad - mówi Adriana Herrmann, rzecznik Urzędu Miasta.

- Planowane prace wodociągowe są kontrolowane i opiniowane przez GDDKiA, ale należy pamiętać, że często pojawiają się też niespodziewane awarie wodociągowe. Prace te są prowadzone w trybie pilnym i niestety nie można ich w jakikolwiek sposób zsynchronizować z remontami czy przebudową drogi. Niemniej jednak wszystkie prace (planowane i w trybie awaryjnym) są przez nas kontrolowane. Wykonawca ma podane warunki na podstawie jakich ma zostać odtworzona droga, a po zakończeniu prac wodociągowych - gdy wszystko jest w porządku - zostaje spisany protokół odbioru. Wykonawca musi też przedstawić wyniki badań, że poszczególne warstwy drogi odtworzono zgodnie z naszymi zaleceniami - mówi Tomasz Okoński z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Po oddaniu do użytku obwodnicy, GDDKiA zarządza w Inowrocławiu ulicami Dworcową i Staszica. Choć nawierzchnie obu dróg zostały niedawno gruntownie odnowione, to chociażby ulica Dworcowa już nie ustrzegła się awarii wodociągowej. Odtworzenia nawierzchni po tego typu usterkach są najbardziej widoczne właśnie na drogach wyremontowanych ostatnimi czasy, jeszcze stosunkowo równych. Mowa tu m.in. o ulicach Poznańskiej, Narutowicza, Skłodowskiej-Curie, Jagiellońskiej, Wierzbińskiego, Toruńskiej, czy właśnie Dworcowej.