Przetarg na to zadanie został ogłoszony 11 października. W opisie przedmiotu zamówienia czytamy, że "przedmiotem inwestycji jest realizacja dostawy i montażu sceny mobilnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – pomieszczeniem magazynowym, ciągami komunikacyjnym, podjazdem dla osób niepełnosprawnych, utwardzeniami, zielenią oraz elementami małej architektury na terenie przyległym do gniewkowskiego Ratusza. Projektowane elementy służyć będą organizowaniu imprez okolicznościowych - widowiskowych, artystycznych, wszystkich możliwych do odbycia się na świeżym powietrzu oraz organizowaniu ślubów cywilnych w plenerze. Zadanie zakłada także wykonanie nowej instalacji elektrycznej zewnętrznej oraz montaż nowych opraw oświetleniowych. Planowana inwestycja powstanie na miejscu istniejącego już obiektu o identycznym przeznaczeniu i będzie możliwa po jego rozbiórce.W ramach inwestycji konieczna jest wycinka dwóch drzew: wierzby mandżurskiej i żywotnika zachodniego."

Wyniki przetargu powinniśmy poznać na początku listopada br.