Wiersze prezentują przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych instytucji kultury, w programie jest też montaż słowno-muzyczny Państwa Wandy i Eugeniusza Rzyskich oraz kiermasz używanych książek.

kiermasz