Czego domaga się związek, do którego należy 200 tys. członków?

  • 20% wzrostu płac nauczycieli
  • powiązania nauczycielskich wynagrodzeń ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce
  • zwiększenia nakładów na oświatę i wychowanie

W ogólnopolski protest włączają się także nauczyciele zrzeszeni w inowrocławskim oddziale ZNP. Jaką formę przybierze?

- We wszystkich ogniwach naszego związku ogłoszone zostanie pogotowie protestacyjne polegające m.in. na oflagowaniu i oplakatowaniu placówek oświatowych. Jednocześnie informujemy, że ZNP wystąpi do pozostałych reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z propozycją powołania międzyzakładowego komitetu strajkowego. Nasz protest jest wyrazem troski nie tylko o wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty, ale ma na celu spowodowanie zwiększenia nakładów na oświatę i wychowanie - mówi nam Mariola Cierpisz, rzecznik prasowy zarządu oddziału ZNP w Inowrocławiu i dołącza kalendarium działań ZNP na rzecz wzrostu płac (od jesieni 2021 do sierpnia 2022):

ZNP ODDZIAŁ INOWROCŁAW-page-003

ZNP ODDZIAŁ INOWROCŁAW-page-004

ZNP ODDZIAŁ INOWROCŁAW-page-005