"Klubu Sportowego Goplania", "Klubu Sportowego Cuiavia" i "Klubu Sportowego Noteć" - takie nazwy ulic zostały pozytywnie zaopiniowane podczas niedawnej Komisji Statutowej i Nazewnictwa Rady Miejskiej, o czym poinformował ostatnio podczas obrad Komisji Sportu i Młodzieży jej przewodniczący, radny Waldemar Kwiatkowski.

Nie wiadomo jeszcze w której części miasta znajdą się wspomniane ulice. Zgodę na to musi też jeszcze wyrazić cała Rada Miejska Inowrocławia.