W zgłoszeniu należy zawrzeć dane osobowe kandydata (lub nazwę podmiotu i jego adres) do nagrody, informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub osiągnięcia, za które nagroda ma być przyznana oraz uzasadnienie.

Wnioskodawcą mogą być m.in. instytucje kultury, związki lub stowarzyszenia kulturalne oraz przedstawiciele środowiska twórczego. Nagroda może być przyznana również z inicjatywy prezydenta.

Wnioski należy składać (osobiście lub wysyłając pocztą) w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, z dopiskiem na kopercie „Animator Kultury 2019”.

Nagroda Animatora Kultury przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Statuetki zostaną wręczone podczas uroczystej gali w Pijalni Wód-Palmiarni „Inowrocławianka”.