W sali uwięzione były trzy osoby, pozostałych uczniów i pracowników placówki ewakuowano. Na szczęście były to tylko ćwiczenia służb ratowniczych.

cww1