Właścicielka psa powiadomiła, że podczas spaceru po parku zauważyła dwa psy rasy owczarek niemiecki, które biegały bez nadzoru. Jeden z nich podbiegł do niej i psa, a następnie go zaatakował i pokąsał.

- Artykuł 77 kodeksu wykroczeń dotyczy niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Właściciel, który nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu na przykład psa, podlega karze ograniczenia wolności, grzywnie albo karze nagany. Odpowiada też osoba, której zwierzę stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka. Pamiętajmy o tym i zapobiegajmy negatywnym sytuacjom - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy KPP w Inworocławiu.

Policja apeluje również do rodziców. Edukujmy dzieci, by nie zbliżały się i nie dotykały nieznanych psów. Warto pokazać dziecku postawę tak zwanego "żółwika", która chroni przed agresywnym zwierzęciem.