Oprócz biegu głównego na dystansie 10 kilometrów dookoła Parku Solankowego, w którym wzięły udział dzieci w wózkach wraz z rodzicem lub opiekunem w roli "pchacza", odbyły się też biegi towarzyszące dla młodszych dzieci i osób z niepełnosprawnością. Bieg i meta zlokalizowane były na stadionie miejskim przy ul. Wierzbińskiego.