- Spotkanie w Inowrocławiu otwiera cykl debat, których celem jest przybliżenie założeń powstającego programu wspierania rodzin oraz zebranie doświadczeń uczestników reprezentujących różnorodne podmioty i środowiska oraz rozpoznanie potrzeb dotyczących wspierania rodziny - informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskigo.

W spotkaniu wezmą udział lokalni partnerzy przedstawiciele pozarządowych, instytucji działających na rzecz rodziny, działacze społeczni (m.in. laureaci nagrody Stalowy Anioł z rejonu inowrocławskiego). Samorząd województwa reprezentować będą przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska i członek zarządu województwa Sławomir Kopyść.

Warto dodać, że powrócono do formuły stacjonarnych dyżurów prawnych, skierowanych do osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, organizowanych w regionie przez Urząd Marszałkowski. Dzisiaj, 10 maja w godz. 10.00 - 15.00 prawnik będzie pełnił dyżur w Inowrocławiu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Św. Ducha, telefon: 52 357 10 31, 606 924 845.