Symboliczne spalenie kukły Marzanny poprzedził wspólny przejazd motocyklistów przez miasto.