W czwartek odbył się odbiór obu inwestycji. Projekt w perspektywie długoterminowej poprawi efektywność energetyczną obu placówek.

- Cieszę się, że możemy zapewnić kolejnym szkołom komfortowe warunki nauki i pracy. Dodatkowo zwiększa się podatność takich krajów jak Polska na zakłócenia dostaw paliw i energii oraz związane z tym szoki cenowe. W takich warunkach rośnie znaczenie inwestycji w zakresie oszczędzania energii na poziomie lokalnym - powiedziała starosta Wiesława Pawłowska.

W uroczystości wzięła udział też Elżbieta Piniewska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, osoby zaangażowane bezpośrednio w realizację projektu i społeczność szkolna.

Inwestycje w Kruszwicy i Inowrocławiu obejmował projekt unijny pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego – II etap”, realizowanego w ramach Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego. Budynki obu szkół w zakresie sprawności energetycznej z lat 60., 70. i 80. przeniosły się w XXI wiek.

W ramach prac w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy dokonano ocieplenia ścian zewnętrznych szkoły w segmentach A i B, ocieplenia piwnic, łącznika i zaplecza sali gimnastycznej oraz stropu nad przejazdem. Wymieniono okna i drzwi, zamontowano pompę cyrkulacyjną i automatykę, wymieniono instalację centralnego ogrzewania.

W II LO w Inowrocławiu dokonano ocieplenia ścian zewnętrznych nowej części szkoły, łącznika i piwnic. Ocieplono też strop nad przejazdami i stropodach. Zamontowano pompę cyrkulacyjną i automatykę umożliwiającą programowanie czasów pracy instalacji cyrkulacji cieplnej wody użytkowej. Zmodernizowano układ podmieszania pompowego i zamontowano ciepłomierz.