- Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line - informują organizatorzy.

Ostateczny wynik uzależniony jest od liczby otrzymanych punktów w następujących płaszczyznach: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Szczegółowe wyniki powiatu inowrocławskiego dostępne są tutaj, a cały ranking tutaj. Dla przykładu, świetnie radziliśmy sobie z ilością pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych, czy za promocję aktywnego stylu życia. Przeciętnie wypadliśmy z kolei m.in. w zakresie współpracy partnerskiej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kraju, czy w przeprowadzeniu programu polityki zdrowotnej. Były też płaszczyzny, gdzie powiat inowrocławski otrzymał 0 punktów, jak choćby za partnerstwo publiczno-prywatno-społeczne w zakresie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i integracji lokalnej oraz za wdrażanie lub współfinansowanie programów zwalczających występowanie efektu smogu.

- Zajęcie wysokiego miejsca w rankingu w kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców cieszy i jest w dużej mierze efektem skutecznej strategii pozyskiwania środków finansowych oraz udanej i owocnej współpracy z gminami Powiatu Inowrocławskiego. Jury brało pod uwagę szeroki zakres tematyczny, a nasz dobry wynik to efekt spełnienia większości kryteriów – podsumowuje starosta Wiesława Pawłowska.