Mowa o około 170-metrowym fragmencie ulicy o nawierzchni gruntowej. W trakcie i po opadach deszczu, próba przejechania tym odcinkiem pojazdem bez napędu na cztery koła to duże ryzyko ugrzęźnięcia w błocie.

- Mieszkam przy ulicy Trzcińskiego i mamy taką drogę, a miasto tłumaczy, że przez wprowadzenie Polskiego Ładu nie utwardza nam jej, mimo tego, że mamy pobudowane, odebrane domy i w drodze są już wszystkie media - pisze do nas internauta dołączając nagranie z akcji wyciągania śmieciarki przez ciągnik.

Poprosiliśmy o komentarz inowrocławski ratusz. Odpowiedź pokrywa się z tym, co usłyszeliśmy od czytelnika, a to oznacza brak dobrych wieści dla mieszkańców i korzystających z tego fragmentu ulicy.

- W nawiązaniu do Pana pytań, uprzejmie informuję, że nie mamy w planach budowy drogi tymczasowej ul. Trzcińskiego. Przepisy prawa nie określają kolejności ani terminów budowy dróg, czy też ich tymczasowego utwardzenia. Utwardzenie dróg możliwe jest do wykonania po wybudowaniu niezbędnych urządzeń sieciowych infrastruktury podziemne i przyłączy do poszczególnych przyległych do drogi działek, co ma istotne znaczenie dla trwałości nawierzchni, a tym samym efektywności wydatkowanych środków na jej wykonanie. Ponadto pragnę zaznaczyć, że o planowanych inwestycjach informowaliśmy w komunikacie dotyczącym budżetu na 2022 rok. Przypomnę także, że Prezydent Miasta Inowrocławia wnioskował m.in. o dofinansowanie w kwocie 61,7 mln zł na budowę kilkunastu dróg osiedlowych wraz z kanalizacją i oświetleniem, w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Rząd stwierdził, że mieszkańcom Inowrocławia nie należą się środki na ten cel - informuje Adriana Szymanowska.

- Dodatkowo należy nadmienić, iż na skutek decyzji rządowych, odbierającym samorządom dochody własne, Miasto traci rocznie ponad 7 mln złotych. Takie działania pozbawiają mieszkańców naszego miasta pieniędzy niezbędnych na realizację potrzeb lokalnej społeczności. Dodatkowo konsekwencje finansowe tzw. Polskiego Ładu spowodują kolejne, wielomilionowe ubytki finansowe naszego samorządu. Wszelkie inwestycje musiały zostać ograniczone, tak jak wcześniej informowaliśmy. Polityka finansowa realizowana przez rząd w stosunku do samorządów bardzo mocno ogranicza także nasze możliwości finansowe. Mimo pełnego przekonania, co do zasadności zgłaszanych potrzeb, nie jesteśmy w stanie zagwarantować ich realizacji - dodaje rzecznik urzędu miasta.

Jak czytamy ponadto w przesłanej odpowiedzi, niezbędne naprawy cząstkowe nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania realizowane będą w przypadku korzystnych warunków atmosferycznych.

40