- Część z nich regularnie odmawia udzielenia jakiejkolwiek pomocy. Oferowane są im miejsca w schronisku dla bezdomnych, jeśli osoba wyrazi chęć umieszczenia w schronisku zostaje przewieziona do schroniska dla bezdomnych mężczyzn im. Brata Alberta, tam może się również ogrzać, zmienić odzież, czy wykąpać. W razie potrzeby udzielana jest pomoc medyczna, poprzez wezwanie karetki pogotowia - informują strażnicy.

Wśród zgłoszeń, które wpływały od mieszkańców były m.in. te, dotyczące przebywania bezdomnych na klatkach schodowych w blokach.