Po dokonanym najpóźniej do 26 listopada do godziny 13 zgłoszeniu pod numerem 52 357 56 62 lub mailowo: dyspozytor@igkim.pl należy wystawić odpady w pobliżu wiat śmietnikowych, a w przypadku domów i kamienic pod bramę posesji.

Tego typu odpady mieszkańcy Inowrocławia mogą również bezpłatnie oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bagiennej 77. PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–19:00 oraz w soboty w godz. 7:00–13:00.