"Rozwiązania zawarte w propozycji resortu edukacji to skrajny przejaw lekceważenia nauczycieli i reprezentujących ich przedstawicieli oświatowych związków zawodowych, dający poważny argument do podęcia działań protestacyjnych" – dodał Broniarz, prezentując stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZNP.

Dodał, że "deklarowana przez ministra Przemysława Czarnka +podwyżka+ płac kosztem zwiększenia pensum i odebrania niektórych dodatków oznacza, że nauczyciele sami sfinansują wzrost wynagrodzeń".

"Domagamy się powiązania systemu wynagrodzeń nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. To rozwiązanie jest przedmiotem inicjatywy ustawodawczej, pod którą podpisują się obecnie obywatelki i obywatele" – dodał prezes ZNP.

Autorki: Agata Zbieg, Danuta Starzyńska-Rosiecka

agz/ dsr/ joz/