Przypomnijmy, tego dnia auto wjechało na chodniku w dwie kobiety. Niestety jedna z nich wskutek odniesionych obrażeń zmarła. - Starosta inowrocławski Wiesława Pawłowska bezpośrednio po wypadku zarządziła przygotowanie dokumentacji na nową organizację ruchu w tym miejscu. Dokument jest już zaopiniowany przez policję, a dziś zostało złożone zamówienie na zakup słupków i barierek - poinformował Artur Kisielewicz, specjalista ds. współpracy z mediami Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Przy skrzyżowaniu pomiędzy przejściami dla pieszych będą zamontowane nowe, grubsze bariery o wysokości 80 centymetrów, mające zapewnić większe bezpieczeństwo pieszych. Powstanie ogrodzenie łańcuchowe również na długości 25 metrów od skrzyżowania w stronę ulicy 6 Stycznia. Nowe zabezpieczenia mają zostać zamontowane najpóźniej do 22 marca br.