Inowrocławski oddział Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy opublikował właśnie interesujące dane dotyczące zarobków w powiecie inowrocławskim w czerwcu 2017 roku.

Informacje pokazują nie tylko powszechnie znane kwoty, takie jak średnia krajowa, ale również wskaźniki, które znacznie lepiej oddają rzeczywisty poziom wynagrodzeń w naszym powiecie. Co więcej, pod uwagę wzięto wszystkie podmioty gospodarcze, a nie tylko te zatrudniające ponad 9 osób, jak zazwyczaj.

Z przygotowanej infografiki wynika, że dominanta, czyli w tym przypadku najczęściej występująca kwota wynagrodzenia wyniosła 2 054,60 zł, czyli zaledwie o 54,60 zł więcej, niż obowiązująca w 2017 roku najniższa krajowa - 2 000 zł. To właśnie 2 054,60 zł było najczęściej spotykanym wynagrodzeniem w czerwcu 2017 roku.

Drugim interesującym wskaźnikiem jest mediana, która wyniosła 2 970,38 zł. To oznacza, że 50% osób zarabiało mniej, a 50% więcej, niż 2 970,38 zł. Przeciętne wynagrodzenie w tamtym okresie wynosiło 3 605,26 zł. (wszystkie powyższe kwoty brutto)

W praktyce kwota, która najczęściej była wypłacana pracownikom była niższa o 1 551 zł od przeciętnego wynagrodzenia, a połowa wszystkich pracowników zarabiała od 1 605 zł do 635 zł mniej, niż średnia.

Z udostępnionych danych wynika również, że co czwarty pracownik w naszym powiecie zarabiał powyżej 4 263 zł, a co dziesiąty powyżej 5 725,13 zł.

Najwyższa pensja wypłacona w powiecie inowrocławskim w czerwcu 2017 roku wyniosła z kolei 403 464 zł brutto.

To oznacza, że pracownik zarabiający niespełna 3 000 zł, czyli tyle, ile wynosiła mediana, na jedną wypłatę najlepiej zarabiającej osoby w naszym regionie musiałby pracować około 136 miesięcy, czyli ponad 11 lat.

RYNEK PRACY - EKSPERYMENTALNY