Policjanci każdego roku prowadzą działania informacyjno-edukacyjne skierowane nie tylko do dzieci, ale też ich rodziców i opiekunów. Zasadą też jest to, że przed rozpoczęciem szkoły policjanci prowadzą działania polegające na sprawdzeniu oznakowania w rejonach szkół. Celem takich działań jest stwierdzenie ewentualnych niezgodności w oznakowaniu pionowym i poziomym. Oznakowanie powinno wyraźnie informować kierowców o miejscach szczególnie uczęszczanych przez dzieci w drodze do szkoły. Dlatego policjanci sprawdzają miedzy innymi czy jest oznakowanie mówiące o przejściach dla pieszych.

KMZB

Warto też wiedzieć, że do zgłoszeń o nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej służy policyjne narzędzie - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jeśli przechodzisz w pobliżu szkoły i zauważasz nieprawidłowości lub braki w oznakowaniu, daj nam znać. Swój sygnał zaznacz na Mapie. Wszystkie informacje policjanci sprawdzą i zweryfikują. W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości, policjanci będą kierować niezwłocznie informacje do właściwych zarządów dróg celem ich usunięcia.

Tego roku takiej lustracji policjanci ruchu drogowego już dokonali, sprawdzając infrastrukturę drogową w okolicy szkół i przedszkoli naszego powiatu. W związku z potrzebą odnowienia znaku poziomego "Przejście dla pieszych" w dwóch przypadkach skierowane zostały wnioski do zarządców dróg w celu usunięcia nieprawidłowości. Ponadto już z rozpoczęciem września, policjanci ruszą do szkół edukować najmłodsze dzieci o bezpieczeństwie na drogach.

Już jutro przedstawimy porady dla rodziców, jak nauczyć dziecko drogi do szkoły.