Prace wiertnicze mają być wykonane do 30 czerwca 2024 r. W zależności od stwierdzonej temperatury i wydajności wody w podziemnym źródle, zostanie ona wykorzystana do podgrzania wody w bateriach wymienników cieplnych lub jako dodatkowe źródło czynnika grzewczego w pompach cieplnych przez ZEC.

- Nie dołożymy do kosztów tych prac ani złotówki, bo dotacja pokrywa je w 100 proc. W czwartek podpisana została w tej sprawie umowa z NFOŚiGW. Inowrocławska energetyka, tak jak i całej Polski, potrzebuje olbrzymiej i niestety kosztownej przebudowy pod kątem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zarówno cieplnej jak i elektrycznej - mówi Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia.