Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał w miesiącu styczniu 2019 r. od mieszkańców miasta 534 zgłoszenia, tych dotyczących nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów było 187. Najwięcej z nich dotyczy parkowania na zakazach zatrzymywania, na chodnikach, na miejscach inwalidzkich, na postojach dla taksówek, blokowania wyjazdu, a także przy przejściach dla pieszych, czy na skrzyżowaniach lub też terenach zielonych.

- Stosowane są wówczas blokady na koła lub pisemne zawiadomienia dla sprawców wykroczeń. Każde wykroczenie jest dokumentowane fotograficznie przez funkcjonariuszy, a kierowca otrzymuje za wycieraczkę informację, aby stawił się w Komendzie Straży Miejskiej i wyjaśnił sprawę wykroczenia - informują municypalni.