Po prawej stronie ulicy, na odcinku od al. Powstańców do ul. Z. Wilkońskiego przygotowano już podbudowę pod ułożenie kostki betonowej. Od ul. Z. Wilkońskiego do ul. I. Daszyńskiego kładzione są krawężniki i obrzeża. Ekipa budowlana prowadzi też prace rozbiórkowe oraz ziemne na kolejnym odcinku - od ul. I. Daszyńskiego do ul. M. Konopnickiej.

Docelowo po tej stronie, gdzie obecnie trwają prace, zostanie wybudowana ścieżka rowerowa, a na pozostałej części chodnika będzie dopuszczony ruch rowerowy. Ponadto, po drugiej stronie powstanie nowy chodnik. Przybędą także miejsca parkingowe. Wykonawca inwestycji zagospodaruje również zieleńce.

Remont chodników na Narutowicza 02

Remont chodników na Narutowicza 04