- Najwięcej z nich dotyczyło m. in. blokowania wyjazdu - 15 zgłoszeń, zakazach zatrzymywania - 13 zgłoszeń, terenach zielonych - 13 zgłoszeń, chodnikach - 12 zgłoszeń, na miejscach inwalidzkich - 3 zgłoszenia, a także przy przejściach dla pieszych, na skrzyżowaniach, na przystankach autobusowych. Stosowane są wówczas pisemne zawiadomienia dla sprawców wykroczeń. Każde wykroczenie jest dokumentowane fotograficznie przez funkcjonariuszy, a kierowca otrzymuje za wycieraczkę informację, aby stawił się w Komendzie Straży Miejskiej i wyjaśnił sprawę wykroczenia lub skontaktował się telefonicznie lub mailowo - informują strażnicy.

W przypadku założenia blokady na koła, należy zadzwonić pod numer 986 zgodnie z informacją za wycieraczką i poczekać na przyjazd funkcjonariuszy.

Jeden z naszych stałych internautów zwraca uwagę, że gro interwencji ma miejsce na osiedlach, natomiast większym zagrożeniem wydają się auta w centrum miasta, które zaparkowane są nieprawidłowo, poza miejscami wyznaczonymi, utrudniając tym samym przejazd wąskimi drogami. Chodzi m.in. o ul. Kilińskiego i 3 Maja. Czytelnik prosi municypalnych o częstsze interwencje w tych miejscach.