Ciąg pieszo-rowerowy ma mieć 2 890 m długości i będzie zaczynał się przy Szosie Tryszczyńskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Cichą. Inwestycja pozwoli połączyć istniejącą już ścieżkę, a zakończy się w Bródzkach.

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej tego zadania. Wczoraj postępowanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęły żadne oferty. Zamówienie najprawdopodobniej zostanie powtórzone. Dokumentacja projektowa będzie podstawą do ogłoszenia kolejnego przetargu - na roboty budowlane.