Licea:

  1. III LO im. Królowej Jadwigi - 567 kandydatów, w tym 219 z pierwszej preferencji. Zakwalifikowało się 166 kandydatów. Utworzono dodatkowy oddział - lingwistyczny. Liczba miejsc - 166.
  2. II LO im. Marii Konopnickiej - 468 kandydatów, w tym 210 z pierwszej preferencji. Zakwalifikowało się 165 kandydatów. Utworzono dodatkowy oddział - matematyczny. Liczba miejsc - 170.
  3. I LO im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi - 327 kandydatów, w tym 154 z pierwszej preferencji. Zakwalifikowało się 148. Liczba miejsc - 151.

Technika:

  1. Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych - 377 kandydatów, w tym 164 z pierwszej preferencji. Zakwalifikowało się 164. Utworzono dodatkowy oddział - zwiększono liczbę miejsc w zawodach technik logistyk oraz technik ekonomista. Liczba miejsc - 164.

  2. Technikum w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych - 253 kandydatów, w tym 135 z pierwszej preferencji. Zakwalifikowało się 128. Utworzono dodatkowy oddział - technik informatyk. Liczba miejsc - 136.