Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom absolwentów podstawówek i ich rodziców, w szkołach powiatu inowrocławskiego, które cieszyły się największym zainteresowaniem utworzono cztery dodatkowe oddziały. Podsumowując, do pierwszych klas liceów zostało zakwalifikowanych 576 kandydatów, do techników – 618, a do szkół branżowych I stopnia – 55.

Warunkiem przyjęcia zakwalifikowanego kandydata do oddziału jest potwierdzenie do 30 lipca woli podjęcia nauki w tym oddziale poprzez złożenie oryginałów wymaganych dokumentów. Listy przyjętych do szkół zostaną opublikowane 2 sierpnia 2021 r.