Projekty są skierowane do 30 osób (po 15 osób na projekt), które:

- spełniają co najmniej 1 z przesłanek określonych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- mieszkają na terenie obszaru jednej z 8 gmin powiatu inowrocławskiego: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo i Złotniki Kujawskie,
-  są osobami niepracującymi na dzień przystąpienia do projektu,
-  nie uczestniczyły wcześniej w projektach objętych grantem dofinansowanych ze środków LGD Czarnoziem na Soli do roku 2023.
 
Katalog kursów: kurs przedstawiciela handlowego + prawo jazdy kat. B, kurs operatora wózków widłowych, kurs magazyniera, kurs pracownika biurowego, kurs stylizacji paznokci, kurs wizażu. 
 
Projekty objęte grantem realizowane są w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 
Więcej informacji można uzyskać w biurze Szkoły Jazdy JaZDAM pod numerem telefonu
609 401 401 lub e-mail: biuro@jazdam.pl oraz na stronie internetowej www.jazdam.pl

jazdamowy rozwój zawodowy (1)

jazdamowy rozwój zawodowy (2)

jazdamowy rozwój zawodowy (3)

jazdamowy rozwój zawodowy (4)

jazdamowy rozwój zawodowy (5)

jazdamowy rozwój zawodowy (6)