Zgodnie z ustawą o odznakach i mundurach, jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać własne herby, flagi, emblematy oraz insygniai inne symbole. Powiat inowrocławski posiada herb i flagę. Herb – ustanowiony był w 2000 r., a flaga - 2008 r.

Podejmując uchwałę na poniedziałkowej sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie ustanowienia sztandaru, pieczęci czy łańcuchów radni zapoznali się z ich projektami graficznymi, wykonanymi przez artystę grafika Lecha Karczewskiego, które uzyskały pozytywną opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Sztandar powiatu posiadać będzie z jednej strony godło narodowe, z drugiej herb Powiatu Inowrocławskiego, z haftowaną złotą nicią i złotą frędzlą. Głowica sztandaru, w kształcieczworokątnego ostrosłupa, wykonana będzie z metalu o barwie matowego srebra.

Radni ustanowili także cztery rodzaje pieczęci: pieczęć powiatu inowrocławskiego, pieczęć Rady Powiatu Inowrocławskiego, starosty i przewodniczącego Rady Powiatu Inowrocławskiego. Mają one kształt okrągły, a w środku jest herb Powiatu. Łańcuch Starosty Inowrocławskiego będzie miał barwęzłotą, a łańcuch przewodniczącego Rady Powiatu Inowrocławskiego – srebrną. Każdy posiadać będzie 21 ażurowych ogniw ze znakiem lilii.

Uchwała określająca zasady używania symboli, stanowi, że będą mogły być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z zatwierdzonymi wzorami graficznymi, w sposób zapewniający im należytą cześć, szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy.

Sztandar używany będzie na podniosłych uroczystościach, m.in. podczas uroczystych sesji Rady Powiatu, ślubowania radnych, ważnych uroczystości samorządowych, doniosłych rocznic i świąt państwowych czy nadawania tytułów honorowych.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Powiatu Inowrocławskiego oraz zasad i trybu jego przyznawania. Medal będzie przyznawany osobom fizycznym, osobom prawnym oraz organizacjom społecznym, które w sposób szczególny przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju powiatu. Projekt graficzny medalu wykonany został przez artystę grafika Lecha Karczewskiego i uzyskał pozytywną opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

KOLAŻ ŁAŃ