Finał olimpiady odbył się 21 kwietnia 2021 roku w formie zdalnej. Mikołaj uzyskując najwyższą liczbę punktów otrzymał tytuł laureata. Do tegorocznego konkursu ucznia przygotowywał ks. Krzysztof Idczak (po lewej), natomiast w klasach VI - VII opiekunem metodycznym Mikołaja był ks. Bartłomiej Blat, który zachęcił Mikołaja do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Franciszkańskiej i tym samym przyczynił się do sukcesu ucznia.