W środę policjantki st. asp. Justyna Piątkowska i asp. szt. Izabella Drobniecka zorganizowały dyżur telefoniczny. Taka forma komunikacji została przygotowana dla rodziców, opiekunów i nauczycieli.

- Z uwagi na pandemię ten czas jest trudny dla wszystkich, a tym bardziej dla dzieci i młodzieży. Mają oni mało okazji do wspólnych spotkań, co niestety nie wpływa na wszystkich dobrze - mówi Izabella Drobniecka, rzecznik inowrocławskiej policji.

Zobacz też: Nietypowe spotkanie dzielnicowego z uczniami

Dzwoniący rodzice sygnalizowali problemy wychowawcze i opiekuńcze z dziećmi. Dotyczyły one między innymi obecnej sytuacji szkolnej, problemów z nauką, relacji z rówieśnikami, ale też z rodzicami.

- Kontaktujący się z policjantkami nauczyciele podkreślali, że zauważają również problem cyberprzemocy. Młodzież niestety brnie w zagrożenia w sieci - dodaje Izabella Drobniecka.

Dyżur poświęcony był informacjom i wskazówkom. Policjantki kierowały również rodziców do poradni specjalistycznych działających na terenie powiatu. Z uwagi na sygnalizowane zagrożenie cyberprzemocy policyjni profilaktycy kolejny raz w tym roku szkolnym planują dla uczniów przeprowadzenie zajęć w tym zakresie.