Gminny Zakład Komunalny Inowrocław zwraca się do mieszkańców, by nie traktować kanalizacji, jak pojemnika na odpady. Apel w szczególności skierowano do mieszkańców Kruśliwca i Jacewa.

- Usunięcie awarii związane jest z dużymi kosztami m.in. wymiany pompy bądź jej naprawy, za którą zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy płacąc rachunki za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Wszystkie koszty związane z przywracaniem do prawidłowego funkcjonowania sieci wodno-kanalizacyjnej obciążające zakład ujęte są w taryfach na wodę i ścieki i mają odzwierciedlenie w cenach jednostkowych dostarczanej wody i odbieranych ścieków - informują pracownicy zakładu.