Odchodzący na emeryturę podinsp. Jarosław Lisiecki związany jest z policją ponad 30 lat, z czego 27 lat z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu. W czasie swojej kariery zawodowej sprawował funkcje na szeregu stanowisk wykonawczych oraz kierowniczych jako zastępca komendanta kruszwickiego komisariatu, a następnie jako komendant tej jednostki. W tym czasie był wielokrotnie nagradzany, m.in. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką "Zasłużony Policjant", Medalem stulecia Powstania Policji Państwowej, czy Krzyżem Niepodległości kl. II.

Aspirant Paweł Kazubowski, któremu p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu podinsp. Karol Konopacki powierzył obowiązki "szefa" kruszwickiego komisariatu, służbę rozpoczął 13 lat temu. Przez większość czasu związany jest z pionem kryminalnym. Ostatnio zajmował stanowisko detektywa w Kruszwicy. Podinsp. Karol Konopacki obowiązki Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji powierzył asp. szt. Sławomirowi Wieczorkowi, który rozpoczął służbę w 2006 roku. Od tego czasu, poza służbą kryminalną, pełnił służbę w pionie prewencji, który teraz będzie głównym obszarem jego nowych obowiązków.