Szanowni Państwo Radni,
jako jeden z Was, Radny Rady Miejskiej Inowrocławia oraz rodowity inowrocławianin, zwracam się do Państwa z apelem w sprawie blokady budowy kolejnych stacji benzynowych i marketów w Inowrocławiu. Z niepokojem odebrałem informację o budowie kolejnej stacji benzynowej przy al. Niepodległości na terenie naszego miasta. Dla rozwoju miasta musimy wszyscy powiedzieć teraz stop. Powyższa kwestia – coraz gęstsza zabudowa Inowrocławia przez markety i stacje benzynowe – budzi oburzenie oraz zawód mieszkańców.

Zobacz też: Tu powstaje nowa stacja paliw

Obecnie w Inowrocławiu nie rozwija się żadna inna forma działalności, jak tylko markety, centra handlowe oraz stacje benzynowe, co poważnie zagraża i eliminuje lokalnych sklepikarzy, sprzedawców na bazarach oraz negatywnie wpływa na atrakcyjność miasta pod względem zarobkowym. Ten “zastój” utrudnia również rozwój karier młodych inowrocławian, którzy coraz częściej muszą wyjeżdżać poza miasto, by się rozwijać. W ich rodowitym mieście znaleźć dobrze płatną pracę jest nad wyraz trudno. Rozwój wyżej wskazanych ośrodków zaburza również życie kulturalno-rozrywkowe, gdyż wobec braku alternatyw na spędzenie wolnego czasu inowrocławskie społeczeństwo skupiać się będzie wyłącznie na konsumpcji.

Blokada, o którą do Państwa apeluję, polegać ma na niepodejmowaniu oraz blokowaniu uchwał ustalających miejscowy plan zagospodarowania mających na celu dopuszczenie terenu pod budowy nowych obiektów handlowych o dużych powierzchniach, stacji benzynowych i marketów. W świetle art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.0.293 t.j.) uchwalenie to należy do wyłącznej kompetencji radnych. Dzięki temu My, Radni Rady Miejskiej Inowrocławia, możemy zablokować ww. niekorzystne zjawisko zachodzące w naszym mieście.

Jednocześnie apeluję do Państwa o podjęcie działań mających na celu przyciągnięcie przedsiębiorców do Inowrocławia. Sam spotykam się z takimi i przekonuję ich do inwestowania w nasze miasto. Myślę, że obowiązek ten należy do nieformalnych obowiązków inowrocławskiego radnego, który realizować powinniśmy razem – dla silnego rozwoju gospodarczego Inowrocławia.

Dobromir Szymański