- Tegoroczna Barbórka w Inowrocławskich Kopalniach Soli Solino S.A. z uwagi na sytuację epidemiczną ma dużo skromniejszy charakter niż zazwyczaj. Wierzymy, że w przyszłym roku sytuacja w kraju pozwoli na powrót do wszystkich tradycji barbórkowych. Staramy się, by w tym roku zachować te elementy, które są możliwe bez zwiększania ryzyka - mówi Damian Polak, rzecznik IKS Solino.

Zarząd Spółki nadał i podwyższył stopnie górnicze, przyznał honorowe szpady górnicze pracownikom kopalni oraz przyznał odznaczenie firmowe „Zasłużonego pracownika Solino S.A". W związku z sytuacją epidemiczną i brakiem możliwości zorganizowania uroczystej Akademii Barbórkowej, do uhonorowania pracowników doszło w mniejszym gronie na Wydziałach Kopalni.

Dziś załoga kopalni na wszystkich wydziałach rozpoczęła pracę od tradycyjnego śniadania górniczego. O godzinie 9:30 odbyła się msza święta w Kościele Parafialnym w Mogilnie w intencji górników i ich rodzin, a następnie zostały złożone wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów walk o Polskość Ziemi Mogileńskiej oraz pod tablicą papieską.

W Inowrocławiu o godzinie 12:30 Zarząd Spółki i Delegacje Związków Zawodowych złożyli wiązanki pod Pomnikiem Obrońców Inowrocławia oraz przy pomniku Św. Jana Pawła II.