Z rąk wójta Witolda Cybulskiego, kluczyki do pojazdu odebrał kierownik posterunku asp. szt. Tomasz Szyperski. W uroczystości uczestniczyli również radni, policjanci oraz komendant powiatowy insp. Marcin Ratajczak, który podziękował władzom gminy za wsparcie. Zaznaczył, że dla poprawy bezpieczeństwa ważne jest współdziałanie policji i władz samorządowych.