Choć w Polsce nie potwierdzono żadnego przypadku zachorowania na chorobę zakaźną, jaką jest COVID-19, wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, służby biją na alarm. Dziś głos w sprawie zabrała także inowrocławska Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu informuje, by osoby, które w okresie ostatnich 14 dni przebywały w rejonie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa (m.in. Chiny, Włochy, Korea Południowa), miały kontakt z osobą z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem zakażenia koronawirusem oraz wystąpiły u nich zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem bezzwłocznie, telefonicznie powiadomiły o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosiły się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Zalecenia sanepidu

  1. Osoby, które były w w/w rejonach i nie zaobserwowały u siebie wskazywanych objawów - przez kolejne 14 dni powinny kontrolować swój stan zdrowia - codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły objawy, można zakończyć kontrolę, natomiast osoby, u których w ciągu 14 dni pojawiły się wskazywane objawy, powinny bezzwłocznie telefoniczne powiadomić o tym sanepid lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania. Udając się na konsultację do oddziału zakaźnego, zaleca się unikanie transportu publicznego i skupisk ludzi.

  2. Nie zawsze objawy świadczą o zakażeniu koronawirusem. Nie należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia, jednak w trosce o własne zdrowie należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego (zaleca się wizytę domową).

  3. Informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać także korzystając z infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia - 800 190 590.

  4. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, nie zaleca się podróżowania do regionów, w których stwierdzono przypadki koronawirusa. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Informacje dla podróżujących.

  5. Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegania chorobom zakaźnym. W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie wystąpiły jeszcze objawy należy pozostać w domu i unikać kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa. Wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia należy wyjaśniać telefonicznie, nie zgłaszać się do przychodni POZ lub szpitala bez uprzedzenia.

  6. Należy starannie stosować podstawowe zasady higieny.

Adresy szpitali zakaźnych szpitali z oddziałami zakaźnymi: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, ul. Św. Floriana 12 tel.52-325-56-00, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Krasickiego 4l4a tel.56-679-55-47, NZOZ "Nowy Szpital SP. Z O.O." w Świeciu tel. 4l-240-l5-l0.

Numery telefonów kontaktowych: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.25-15.00, tel: 52-357-46-57 telefon alarmowy: 608 618 494.