Ks. kanonik Otton Szymków rozpoczął posługę w parafii Świętej Trójcy w Strzelnie w 1997 roku. Oprócz aktywnej pracy duszpasterskiej mocno angażował się w działalność społeczną, charytatywną, edukacyjną i teatralno-ewangelizacyjną, a także organizację wydarzeń kulturalnych i turystycznych w ramach działającego przy parafii Muzeum - Romańskiego Ośrodka Kultury Ottona i Bolesława.

Dzięki staraniom księdza pozyskano fundusze m.in. na konserwację całego wnętrza bazyliki Świętej Trójcy, odrestaurowano elementy wyposażania, zrewitalizowano wzgórze poklasztorne, przywrócono park i ogrody norbertańskie.