W naszym województwie trwają konsultacje, które mają wyłonić potrzeby poszczególnych samorządów, które starać się będą o środki europejskie z nowej pespektywy. Wśród kluczowych inwestycji powiatu inowrocławskiego znalazły się m.in. budowa Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Inowrocławiu, budowa Powiatowego Centrum Usług Wsparcia w Inowrocławiu, a także zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych na terenie powiatu.

Zobacz też: Ścieżki rowerowe połączą miejscowości powiatu?

- Ważnymi kierunkami interwencji dla Powiatu Inowrocławskiego (..) są też wsparcie dla szpitali powiatowych, rozwój szkolnictwa zawodowego, rozwój kształcenia ogólnego, w tym bazy infrastrukturalnej oraz sportowej, prace termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej, działania na rzecz odnawialnych źródeł energii, dalsze działania na rzecz digitalizacji i rozwoju zasobu geodezyjnego oraz wsparcie dla rynku pracy, dla placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych - wyjaśnia Joanna Kuchta, naczelnik wydziału rozwoju, planowania inwestycji i inicjatyw europejskich w Starostwie Powiatowym.

Uwagi do nowego programu można zgłaszać poprzez formularz dostępny
na stronie www.mojregion.eu. Można tam znaleźć również wszystkie informacje dotyczące konsultacji programu.