Docelowo projekt ma umożliwić sprawne poruszanie się rowerem pomiędzy poszczególnymi miejscowościami powiatu inowrocławskiego. Wszystkie lokalne samorządy przedstawiły swoje koncepcje lokalizacji takich ścieżek. Obecnie dokumenty są analizowane.

- Coraz więcej mieszkańców powiatu korzysta z roweru jako środka komunikacji. Mobilność rowerowa jest modna, ekologiczna i zdrowa. Nasi mieszkańcy dojeżdżają w ten sposób do pracy i wykorzystują jednoślady do rekreacji i turystyki. Chcemy aby mogli bez problemów poruszać się w ten sposób po całym powiecie i żeby mogli robić to bezpiecznie – mówi starosta Wiesława Pawłowska.

Powiat zamierza aplikować o środki na ten cel z nowego rozdania funduszy unijnych na lata 2021-2027.