Wykonano tam też połączenie bitumiczne z drogą gminną oraz drogą wewnętrzną i ułożono obustronnie pobocza z kruszywa. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Trans-Pom z Marcinkowa. Całość robót kosztowała prawie 150 tys. zł.

Rozpoczęte zostały również prace związane z remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej w Kościelcu na odcinku długości 168 metrów. W ramach tego zadania przebudowane zostaną też istniejące zjazdy do posesji. Te prace wykonuje firma ECOROAD z Sikorowa, a kosztować będą blisko 74 tys. zł.

roboty1