W ostatnich latach dzięki unijnym środkom, samorządy pozyskiwały pieniądze m.in. na transport, modernizację infrastruktury drogowej, medycynę i oświatę, duży udział miały także projekty społeczne. Skalę pozyskiwania pieniędzy w kraju pokazuje najnowszy ranking "Wspólnoty". Wśród województw liderami są regiony ściany wschodniej (do nich kierowano dodatkowe programy), a także województwo opolskie.

- Nasze zestawienie obejmuje wartość wszystkich dotacji unijnych pozyskanych przez samorządy w latach 2014-2019, bez rozróżnienia na dotacje inwestycyjne i związane z wydatkami bieżącymi - czytamy we "Wspólnocie".

W rankingu powiatów powiat inowrocławski ulokowano na dalekim 310. miejscu z wydatkami per capita 40,44 zł. Pierwszy na liście powiat przasnyski miał wydatki na poziomie 1893,30 zł. Z kolei miasto Inowrocław w swojej kategorii zajęło 54. miejsce na 267 ośrodków z kwotą 1220,18 zł na mieszkańca. Liderem zestawienia jest Biłgoraj z kwotą 2840,14 zł.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Wspólnoty.