50 spośród 147 kontroli to efekt zgłoszeń od mieszkańców, który wskazywali miejsca, w których mogą być spalane odpady. W sumie w listopadzie stwierdzono 23 przypadki spalania plastików, folii, płyt meblowych, czy lakierowanego drewna. Te interwencje zakończyły się mandatami i pouczeniami.